CCI – Akce v pohodě „V CCI klademe důraz na individuální přístup. Zařídíme studium v USA, studijní pobyty na střední škole v zahraničí, stipendium, zahraniční jazykové kurzy a speciální akce dle vašich představ. S CCI jsou to vždy Akce v pohodě!“
telefon
+420 / 605 456 603
e-mail
info@akcevpohode.cz
sledujte nás na Facebooku
facebook.com/akcevpohode.cz
ÚVOD STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY SPECIÁLNÍ AKCE O NÁS
 

Studium v USA nebo ve Velké Británii?

Studium v USA nebo ve Velké Británii?

Mnoho studentů neví, jakou zemi pro svoje studium zvolit. Nejlépe by ho strávili ve Velké Británii, protože je tato země blízko domova a případný návrat je, dle jejich názoru, velmi rychlý. Naproti tomu studium v USA je jak pro studenty, tak pro jejich rodiče, na druhém konci světa a případné řešení problémů se jim zdá složitější. V dnešní době, komunikace přes skype a email nás natolik sbližuje, že je v podstatě jedno, zda je student ve Velké Británii nebo v USA, komunikace probíhá v obou případech stejně a není nutné vůbec zvažovat předčasný návrat (všechny problémy jsou řešitelné na místě studia v zájmu studenta a jeho pokračování v pobytu).

A teď něco málo k porovnání studia v USA a Velké Británii. Všeobecně lze říci, že středoškolské studium v USA i ve Velké Británii, je srovnatelné. Samozřejmě, že bereme v potaz průměrnou veřejnou high school v USA a průměrnou veřejnou secondary school ve Velké Británii. Rozdíly v soukromém sektoru jsou velmi značné a týkají se hlavně ceny za školní rok a prestiže střední školy. Zaměřme se na srovnání veřejných středních škol, jejich úrovně, možnosti výběru předmětů a zejména mimoškolních aktivit a ceny.

Úroveň a kvalita, možnost výběru předmětů

Vzhledem k možnosti výběru všech předmětů a jejich úrovně na americké střední škole (student si může zvolit předměty, o které má zájem a současně i jejich úroveň, tzn. i když je student umístěn do druhého ročníku, může si zvolit vyšší úroveň předmětu a navštěvovat tento předmět se studenty ze 4.ročníku). Samozřejmě, že student je povinen po celou dobu studia na americké střední škole studovat American History, jako jeden z hlavních předmětů, zároveň i doporučujeme vybrat si i matematiku, minimálně na takové úrovni, jakou student absolvoval minulý školní rok. Ostatní předměty jsou na zájmech studenta a je opravdu z čeho vybírat - různé druhy literatury, kreativní psaní, speech, základy žurnalistiky, chemie, biologie, fyzika, tělocvik, tanec, divadelní umění, výtvarné umění, hudba, hrana hudební nástroj, fotografování, kreslení a malba, sochařství, práce s hrnčířskou hloínou, šperkařství, počítačové programy, zdraví a životospráva, management, ekonomie, právo, design, účetnictví, CADD, práce se dřevem, základy automechaniky, a mnoho, mnoho dalších.

Oproti tomu ve Velké Británii si student vybírá předměty již při vyplňování přihlášky (cca 6 měsíců před odletem). Výběr je značně omezený (max. z 12 předmětů), zato je zde však studium do větší hloubky. Student takto nemá možnost poznat takové předměty jako je například: fotografování, speech, my business atd. Vyučované předměty se blíží více systému v ČR.

Kvalita škol a jejich výuka se od sebe moc neliší. Je především na studentovi, aby se zařadil do takových hodin, které mu akademicky vyhovují a rozšiřují jeho znalosti.

Mimoškolní aktivity

I když z názvu by se dalo říci, že se jedná o aktivity mimo školu, právě v USA je opak pravdou. Veškeré aktivity, kterých se student mimo výuku účastní, se odehrává v komplexu školy. Škola tímto zajišťuje nejenom sekci vzdělávání, ale i sportovní, zájmovou, kulturní a sociální. A nabídka těchto aktivit je obrovská. Navíc tyto aktivity nejsou zvlášť hrazeny (jsou součástí školy, která je zdarma). Momentálně připravujeme další článek týkající se mimoškolních aktivit na středních školách vzahraničí.

Ve Velké Británii je systém mimoškolních aktivit většinou zajišťován jako v ČR, tzn. že i student si veškeré mimoškolní aktivity hradí, dopravuje se na ně sám a nejsou součástí školního komplexu.

Cena

Jelikož je studium na střední škole v USA zdarma a poplatek, který student za pobyt hradí, představuje hlavně náklady americké organizace na nalezení školy, která je ochotna studenta přijmout, práci reprezentantek, poplatky americké vládě a především na bezpečnostní kontroly hostitelských rodin (výpis z trestního rejstříku, daňové přiznání atd.)atd. Tímto je stále studium v USA nejvýhodnější.

Poplatek za studium ve Velké Británii zahrnuje především poplatek střední škole za výuku a dále pak zahrnuje poplatek hostitelské rodině. Tímto je program minimálně o 60 procent dražší, než v USA.

Pozn.: autorka se zabývá zasíláním studentů do zahraničí již několik let a sama absolvovala studium na střední škole v USA

 
TOPlist