CCI – Akce v pohodě „V CCI klademe důraz na individuální přístup. Zařídíme studium v USA, studijní pobyty na střední škole v zahraničí, stipendium, zahraniční jazykové kurzy a speciální akce dle vašich představ. S CCI jsou to vždy Akce v pohodě!“
telefon
+420 / 605 456 603
e-mail
info@akcevpohode.cz
sledujte nás na Facebooku
facebook.com/akcevpohode.cz
ÚVOD STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY SPECIÁLNÍ AKCE O NÁS
 

Je lepší studovat angličtinu v USA, v Kanadě nebo ve Velké Británii?

Rozhodli jste se vyjet na střední školu do zahraničí a tápete, která země a lokalita by pro vás byla ta nejlepší? Už víte, že by to měla být anglicky mluvící země a nabídek okolo vás je příliš a nedokážete se zorientovat? Základní srovnání týkající se především systému školy, předmětů a mimoškolních aktivit uvádíme zde níže...

studium v USA, Kanadě a Velké Británii

..nicméně považujte tyto informace za velice všeobecné. CCI Jana Rule přistupuje ke každému studentovi individuálně a je právě pro vás více přínosné, pokud se osobně poznáme a podle Vašich preferencí a mých zkušeností vybereme tu pravou lokalitu. Přeci jenom investujete do svého vzdělávání značnou část peněz a byla by škoda nevyužít Vašeho potencionálu na správném místě!

Začněme tím, zda vás „táhne“ kultura americká či spíše britská potažmo více evropská. Každý z nás má určité preference a oblibu v lokalitě, aniž by si to dokázal vysvětlit. Někoho z vás láká absolutně odlišné zvyklosti, velká města, divoká příroda, pláže, typické americké high school, které znáte z filmů a seriálů atp. Jiní z vás dávají přednost konzervativnějšímu způsobu života, láká je historie a typické britské stavby, britský přízvuk a kultura, která je přeci jenom nám v ČR blíže (i když, kdo ví?). Hlavní rozdíly v rámci lokalit je velice složité generalizovat.

Umístění v rámci USA může být ve všech 50 státech včetně státu Hawaii. Je nutné si říci, že umístění do středních škol je po celém světě prováděno vždy do menších měst nebo předměstí měst větších (především kvůli bezpečnosti). Ve velkých městech byste museli jezdit MHD (a utrácet tak zbytečně spoustu peněz za měsíční jízdné, nehledě na strávený čas), dále pak ubytovací kapacita velkoměst je značně limitovaná je málo rodin, které by bydlely v centru a měly hostinský pokoj pro studenta navíc. Stejně tak i školy jsou na mnohem menších pozemcích a tím jsou i spjaty omezené aktivity (sportovní hříště a tělocvičny, další prostory pro mimoškolní aktivity atp.).

Studium ve Velké Británii

Podívejme se tedy na studium ve Velké Británii. Hlavním znakem střední školy je možnost výběru předmětů a celkem i specializace na případné obory, které chcete studovat na VŠ. Student si zde vybírá většinou 4-5 předmětů, kterým se po dobu jednoho semestru věnuje a vzhledem k malému počtu předmětů a delší denní době, při které se danému předmětu věnuje, je objem dosažených znalostí značný. Toto je jeden z důvodů, proč doporučuji studium ve Velké Británii především „studijním typům“, studentům, kteří již mají ucelenou představu o dalším pokračování na univerzitě atp. Velice obsahově kvalitní je zde příprava např. na medicínu (chemie, biologie, fyzika), ekonomii (různé ekonomické předměty), žurnalistiku (kreativní psaní, literatura) atd..

Dále pak většina středních škol poskytuje angličtinu ESL – English as Second Language právě pro své zahraniční studenty a ti mají jedinečnou možnost své nabyté znalosti konzultovat i po straně gramatické/jazykové a případně zde řešit dotazy s problémy porozuměním. Nutné také podotknout, že studia se může účastnit student až do 19ti let. Školy ve Velké Británii nezajišťují mimoškolní aktivity – sporty a kroužky a je zcela na vás (a vašich finančních a organizačních schopnostech) si zajistit případnou sportovní zábavu a aktivity již sami (škola, učitelé i rodina poradí). Systém je stejný jako zde v ČR – musíte navštívit místní klub, seznámit se s pravidly a četností aktivit, uhradit školné (většinou na 1 semestr) a dopravovat se na tyto aktivity nezávisle na škole. Ráda bych zmínila i možnosti ubytování – v rámci státních středních škol je na výběr mezi host.rodinou (ta poskytne více kulturní výměny, zázemí a zkušeností z dané země) a studentskou rezidencí/internát (umožní studentům více volnosti, i samostatnosti-péče o stravu prádlo a úklid je na studentovi; nicméně dohled na studenty je i v rámci studentské rezidence značný).

Studium v USA

studentka na studiu v USA, New York

Pro ty z vás, kteří hledají více nových zkušeností, odlišnosti a rok plný překvapení a sportovního vyžití, je vhodnějším výběrem studium v USA. Umístění může být ve všech státech – můžete bydlet kousek od Atlantského oceánu na pláži na Floridě, na golfovém hřišti na Hawaii, uprostřed menšího města v Arkansas, na okraji velkoměst jako je Chicago nebo Los Angeles, uprostřed kukuřičného pole v Iowě, v blízkosti lyžařského centra Boulder v Coloradu a mohla bych tady jmenovat dál a dál. Jedna věc je ale, právě pro USA, dá se říci společná – HIGH SCHOOL.

Právě americká škola nabízí svým a tím pádem i zahraničním studentům velice široký výběr předmětů (průměrně kolem 100+), den má 8 vyučovacích hodin (z toho jedna na oběd) a je zcela na studentovi, jaký provede výběr (mimo 2 povinných předmětů – angličtina=literatura/psaní/mluvený projev atd. + americká historie nebo goverment). Student se tak může věnovat nejenom dalším cizím jazykům (španělština, francouzština, němčina, ruština, čínština…..), matematice (geometrie, trigonometrie, diferenciální počty…), dějepis (světový, evropský, dějepis světových válek, antika…), přírodní vědy (biologie, chemie,…), různé ekonomické směry, politologie, sociologie, počítačové programy, výtvarné umění (fotografování, práce s hlínou, šperkařství, malba…), hudební nauka (sbor, hra na hud. Nástroj, ….), sportovní odvětví (tenis, plavání, tanec, basketbal, hokej, golf…), zdravověda, zdravý životní styl, fitness, vaření… a mnoho mnoho dalšího.

Je mojí povinnosti také říci, že právě studijní program na státní střední škole v USA v rámci víza J1 je finančně nejzajímavější (nejlevnější). Tento důvod je jediný – Vy, jako studenti, neplatíte dané instituci školné a hostitelská rodina je dobrovolná (nepřispíváte rodině na živobytí, rodina hostí zcela zdarma a pouze z dobré vůle, rodina nemá žádné daňové úlevy). Musím zde ale podotknout, že sice neplatíte školné, ale daná střední škola si musí ze svého vlastního rozpočtu vytěsnit nemalou částku (12 000-25 000USD/rok), která představuje náklady na jednoho studenta ročně. I z tohoto důvodu má daná škola určité požadavky po svých studentech – především dobrý prospěch (známky ne horší než za C), kladný přístup k docházce a učivu (zájem o studium, snaha začlenit se a naučit se něco nového).

Studijní programy v USA na státních školách v rámci víza J1 (dobrovolná rodina, státní škola bez poplatku) jsou jediným středoškolským programem, kde vy jako zahraniční studenti neplatíte školné (všude jinde na světě, i v rámci EU, se školné i příspěvky host. rodinám hradí).

Další variantou pro studium v USA je program víza F. Školy, které mají možnost samy hostit studenta (bez vysílající organizace) můžou být státní i soukromé. Školné je velice různorodé. Programy v rámci tohoto víza mají určité výhody – můžete si specificky vybrat školu i lokalitu (dle Vaší případné sportovní, umělecké nebo akademické preference). Programy s tímto výběrem začínají na cenách okolo 20 000USD/rok (vše závisí na výběru školy a lokality). Zároveň i hostitelská rodina dostává měsíčně příspěvek na vaše bydlení a stravu. Tyto programy doporučuji pro ty studenty, kteří mají specifickou představu o své preferenci a navíc i vážně uvažují o dlouhodobém studiu v USA (např. dokončení střední školy v USA a pokračování na univerzitě v USA).

Studium v Kanadě

Studium v Kanadě je pro našince mnohokrát kompromisem mezi studiuem na školách v USA a Velké Británii.

Školy jsou velice podobné americkému systému (8 vyučovacích hodin denně), školy nabízí bohatý sportovní program v rámci školy (který si ale už student z velké části hradí sám). Kanada je jediná země, kde se dá i zkombinovat 10 měsíční studium rozdělené na výuku jak angličtiny, tak i francouzštiny (první půlrok studium v angličtině, druhý půlrok ve francouzštině).

Jak jsem uvedla již v úvodu, doporučuji se osobně setkat a prodiskutovat Vaše představy a moje možnosti studijních pobytů osobně tak, aby studenti ze svých studií v zahraničí vytěžili co nejvíce, naučili se dokonale jazyk, získali celoživotní zkušenosti a nezapomenutelné zážitky.

 
TOPlist