CCI – Akce v pohodě „V CCI klademe důraz na individuální přístup. Zařídíme studium v USA, studijní pobyty na střední škole v zahraničí, stipendium, zahraniční jazykové kurzy a speciální akce dle vašich představ. S CCI jsou to vždy Akce v pohodě!“
telefon
+420 / 605 456 603
e-mail
info@akcevpohode.cz
sledujte nás na Facebooku
facebook.com/akcevpohode.cz
ÚVOD STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY SPECIÁLNÍ AKCE O NÁS
 

Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?

Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?Je lepší studovat v USA nebo ve Velké Británii?

Je lepší strávit studijní rok na střední škole v USA nebo ve Velké Británii? V čem se studijní možnosti a podmínky v těchto dvou anglicky mluvících zemích liší a ve které zemi vás středoškolské studium bude stát méně peněz? Vše se dozvíte v tomto článku...

Vzdálenost nehraje roli

Mnoho studentů přirozeně neví, jakou anglicky mluvící zemi pro své studium v zahraničí zvolit. Často by jej nejradši strávili ve Velké Británii, protože je tato země blízko domova a případný návrat je, dle jejich názoru, velmi rychlý. Naproti tomu studium v USA je jak pro studenty, tak pro jejich rodiče, na druhém konci světa a případné řešení problémů se jim zdá složitější. V dnešní době, komunikace přes Skype a e-mail nás natolik přibližuje, že je v podstatě jedno, zda je student ve Velké Británii, v USA nebo na opačném konci zeměkoule. Komunikace probíhá v obou případech stejně a v případě jakýchkoliv situací není nutné vůbec zvažovat předčasný návrat domů (všechny případné problémy jsou z našich zkušeností řešitelné přímo na místě studia, plně v zájmu studenta a jeho dalším pokračování v pobytu).

Porovnání studia v USA a Velké Británii

Všeobecně lze říci, že středoškolské studium jak ve Velké Británii, tak v USA, je srovnatelné. Samozřejmě, že bereme v potaz průměrnou veřejnou High school v USA a průměrnou veřejnou Secondary school ve Velké Británii. Rozdíly v soukromém sektoru jsou velmi značné a týkají se hlavně ceny za školní rok a prestiže střední školy. Zaměřme se na srovnání veřejných středních škol, jejich úrovně, možnosti výběru předmětů a zejména mimoškolních aktivit a ceny.

Úroveň a kvalita škol, možnost výběru předmětů

Vzhledem k možnosti výběru všech předmětů a jejich úrovně na americké střední škole (student si může zvolit předměty, o které má zájem a současně i jejich úroveň, tzn. i když je student umístěn do druhého ročníku, může si zvolit vyšší úroveň předmětu a navštěvovat tento předmět se studenty ze 4.ročníku).

Samozřejmě, že student je povinen po celou dobu studia na americké střední škole studovat American History, jako jeden z hlavních předmětů, zároveň doporučujeme si vybrat i matematiku, minimálně na takové úrovni, jakou student absolvoval minulý školní rok, aby mu v ní takříkajíc neujel vlak.

Ostatní předměty jsou na zájmech studenta a je opravdu z čeho vybírat:

 • různé druhy literatury
 • kreativní psaní
 • mluvení (speech)
 • základy žurnalistiky
 • chemie
 • biologie
 • fyzika
 • tělocvik
 • tanec
 • divadelní umění
 • výtvarné umění
 • hudba
 • hrana hudební nástroj
 • fotografování
 • kreslení a malba
 • sochařství
 • práce s hrnčířskou hlínou
 • šperkařství
 • počítačové programy
 • zdraví a životospráva
 • management
 • ekonomie
 • právo
 • design
 • účetnictví
 • CADD
 • práce se dřevem
 • základy automechaniky
 • a mnoho, mnoho dalších...

Oproti tomu ve Velké Británii si student vybírá předměty již při vyplňování přihlášky (cca 6 měsíců před odletem). Výběr je značně omezený (max. z 12 předmětů), zato je zde však studium do větší hloubky. Student takto nemá možnost poznat takové předměty jako je například: fotografování, speech, my business atd. Vyučované předměty se blíží více systému v ČR.

Kvalita škol a jejich výuka se od sebe moc neliší. Je především na studentovi, aby se zařadil do takových hodin, které mu akademicky vyhovují a rozšiřují jeho znalosti.

Mimoškolní aktivity

I když z názvu by se dalo říci, že se jedná o aktivity mimo školu, právě v USA je opak pravdou. Veškeré aktivity, kterých se student mimo výuku účastní, se odehrávají v komplexu školy. Škola tímto zajišťuje nejenom sekci vzdělávání, ale i sportovní, zájmovou, kulturní a sociální. A nabídka těchto aktivit je obrovská. Navíc tyto „mimoškolní“ aktivity nejsou zvlášť hrazeny (jsou součástí školy, která je zdarma).

Ve Velké Británii je systém mimoškolních aktivit většinou zajišťován jako v ČR, tzn. že i student si veškeré mimoškolní aktivity hradí, dopravuje se na ně sám a nejsou součástí školního komplexu.

Ceny studia v USA a Velké Británii

Jelikož je studium na střední škole v USA zdarma a poplatek, který student za pobyt hradí, představuje hlavně náklady americké organizace na nalezení školy, která je ochotna studenta přijmout, práci reprezentantek, poplatky americké vládě a především na bezpečnostní kontroly hostitelských rodin (výpis z trestního rejstříku, daňové přiznání atd.)atd. Tímto je stále studium v USA nejvýhodnější.

Poplatek za studium ve Velké Británii zahrnuje především poplatek střední škole za výuku a dále pak zahrnuje poplatek hostitelské rodině. Tímto je program minimálně
o 60 % dražší, než v USA.

Takže USA?

Konečné rozhodnutí je vždycky výsledkem osobních preferencí a možností každého studenta. Ať už si pro své roční studium na střední škole v zahraničí vyberete USA nebo Velkou Británii, tak nemůžete prohloupit.

Každé studium v zahraničí je silný zážitek. Bohaté zkušenosti nabyté v motivujícím cizím prostředí, nová přátelství a procvičená angličtina se stanou skvělým odrazovým bodem nejen pro následující roky studia na Vysoké škole, ale i pro celý váš budoucí život.

 


 

Chtěli byste prožít nejlepší rok vašeho života na střední škole v USA? Vyplňte krátkou nezávaznou přihlášku ke studiu v USA 2017-2018. My vás poté kontaktujeme a probereme vaše možnosti a preference. Se vším vám rádi poradíme a nasměrujeme.

Nezávazná přihláška ke studiu v USA 2017-2018


nezávazná přihláška ke studiu v USA 2017-2018

 


 

Nebo je vaší srdeční záležitostí Velká Británie a chtěli byste strávit nezapomenutelný studijní rok na střední škole právě v Anglii? Pak vyplňte krátkou nezávaznou přihlášku ke studiu ve Velké Británii 2017-2018. My vás poté kontaktujeme a probereme vaše možnosti a preference. Se vším vám rádi poradíme a nasměrujeme.

Nezávazná přihláška ke studiu ve Velké Británii 2017-2018


nezávazná přihláška ke studiu v USA 2017-2018

 
TOPlist