CCI – Akce v pohodě „V CCI klademe důraz na individuální přístup. Zařídíme studium v USA, studijní pobyty na střední škole v zahraničí, stipendium, zahraniční jazykové kurzy a speciální akce dle vašich představ. S CCI jsou to vždy Akce v pohodě!“
telefon
+420 / 605 456 603
e-mail
info@akcevpohode.cz
sledujte nás na Facebooku
facebook.com/akcevpohode.cz
ÚVOD STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ JAZYKOVÉ KURZY SPECIÁLNÍ AKCE O NÁS
 

Podrobné informace o studiu v USA

Podrobné informace o studiu v USAPodrobné informace o studiu v USAPodrobné informace o studiu v USAPodrobné informace o studiu v USA

Střední škola v USA

Americká střední škola (seznam středních škol v USA) je značně odlišná od školních zařízení zde v ČR. Systém výuky je podobný vysoké škole zde v ČR, tzn., že student si na každý semestr volí předměty dle svých preferencí. Samozřejmě že i američtí studenti mají určité povinné hodiny, ale tyto povinné předměty jsou rozloženy do celých 8 semestrů. Každý student v rámci střední školy musí absolvovat 6 semestrů matematiky, 8 semestrů angličtiny (včetně literatury, kreativního psaní, tvoření proslovu atd.), 1 semestr fyziky, 1 semestr biologie, 1 semestr chemie, 4 semestry americké historie atp. Pokud student projeví i po prvním absolvovaném semestr např. chemie, že ho tato oblast zajímá, může se již na další semestr zapsat na Chemii 2, posléze Chemii 3 atd. Pro naše studenty to znamená značný výběr úrovní jednotlivých hodin.

Zároveň americká škola nabízí velmi, pro nás nestandardní, hodiny typu: filozofie, kreativní psaní, divadlo, fotografování, práce se dřevem, krása a zdravověda, spousty další společenských věd, sportů a výtvarných aktivit.

Pro naše studenty je povinná angličtina (jakákoliv), americká historie a měla by být i matematika (ne všechny školy toto dodržují). Ostatní předměty si student v USA zvolí dle svého zájmu. Pokud student zde v ČR chodí ještě na jeden cizí jazyk, doporučuji pokračovat ve výuce i v USA (většina amerických škol nabízí španělštinu, francouzštinu, němčinu, některé i japonštinu, čínštinu, atp.). Pokud škola daný jazyk nenabízí, doporučuji se zeptat svého poradce ve škole, zda v okolí není jiná organizace, která by hodiny poskytovala (místní YMCA, místní YOUTH GROUP atp.).

Celkově za školní den na americké střední škole student absolvuje 6-7 vyučovacích hodin, celkový den má hodin 8, z toho jedna hodina je vždy na oběd. Sled hodin je po celý týden stejný, znamená to tedy, že pokud si vyberete jako první hodinu matematiku, budete vždy chodit první hodiny do stejné učebny a budete mít vždy matematiku.

První den normálního rozvrhu (škola začíná mezi 7.15-8.15 a končí mezi 14-15h), každý vyučující vás seznámí s průběhem výuky a podmínkami daného předmětu – hodnocení, absence, náhrada testů a prací v případě absence atd.

Školní docházka se bere velmi vážně a je nutné chodit do školy pravidelně a včas. Stejně tak je podstatné, aby student dával v hodině pozor, věnoval se učiteli a odevzdával domácí úkoly včas. Domácí úkoly tvoří cca 40-50 % z výsledné známky. Na druhou stranu pokud student dává ve škole pozor a připravuje si domácí práci, není nutné již další studium na testy a písemky.

V případě, že po prvním týdnu výuky zjistíte, že probíraná látka je příliš náročná nebo naopak lehká, můžete si předmět a úroveň změnit. Domluvte se se svým poradcem a změny proveďte co nejdříve!

Běžně je v USA ve třídě kolem 10-15 studentů, na jazyky většinou mnohem méně. Přístup amerických učitelů je velmi odlišný od toho, co naši studenti znají z ČR. Výuka je velmi rozmanitá, učitel více komunikuje s jednotlivými studenty, snaží se studenty svým výkladem zaujmout. Zároveň, pokud někdo ze studentů nerozumí nebo potřebuje pomoc (v prvních týdnech pobytu je toto běžné), student si může individuálně za učitelem dojít a domluvit si individuální výuku v rámci školního dne.

Američtí učitelé si velmi cení zájmu a snahy svých studentů a náležitě to umí ocenit (pochvalné dopisy na adresu rodičů jsou běžné!). Materiály na písemné testy jsou s dostatečným předstihem vždy oznámeny předem, vždy se dodrží rozsah. Je potřeba, aby se student v hodině cítil dobře a případně si požádal o pomoc co nejdříve.

Z mého vlastního pohledu (školní rok v USA jsem absolvovala) a dle slov mých absolventů, je škola v USA mnohem zábavnější, učitel se nesnaží studenty překvapit písemkami a „nachytat“ ho na nevědomosti, ale spolupracuje s celým týmem za účelem dosažení znalostí a zkušeností z výuky. Většina studentů je ze školy nadšená a výuka je baví.

V případě, že se student necítí dobře a je nemocen, je nutné zavolat co nejdříve do školy (ihned první den ráno). Po návratu z nemoci je na studentovi, aby si domluvil s jednotlivými učiteli zameškané testy, úkoly a případné další náležitosti.

 

Rodina v USA

Poté, co v ČR vyplníte ne zrovna krátkou online přihlášku na studium v USA, se tento dokument přesouvá na americkou stranu a začíná se pro vás vyhledávat hostitelská rodina. Stejně tak jako vy, i hostitelská rodina vyplňuje formuláře spolu s fotkami, které se vám později dostanou do ruky. Místní koordinátorka si v databázi přihlášek vybere studenta dle požadavků rodiny (rodina si může zvolit pohlaví a věk studenta, příležitostně i zemi původu, nicméně organizace tomuto požadavku nemusí vyjít vstříc). Hostitelské rodiny mohou být jak páry ve věku 30-50 let s vlastními i adoptovanými dětmi (obvykle 1-5), mladé páry bez dětí, matky i otcové samoživitelé s dětmi, starší páry s již odrostlými dětmi na VŠ, nebo i starší páry (60+).

Nemusíte mít obavu, americká organizace je pod velmi přísnou kontrolou americké vlády a musí dodržovat určitý postup pro vhodný výběr rodiny (kontrola výpisu trestních rejstříků všech členů domácnosti, doložení příjmu k prokázání schopnosti uživit dalšího člena rodiny, doporučení od zaměstnavatele a dalších dospělých osob, nezávislá kontrola 2 pověřených koordinátorek atd.).

Poté, co je americká rodina prověřena, že je jak finančně zabezpečena, tak i jejich sociální prostředí je vhodné pro hostění studenta, stává se hostitelskou rodinu. V této fázi koordinátorka kontaktuje místní školu (která patří do spádové oblasti adresy rodiny), zažádá o umístění zahraničního studenta a poté, co obdrží potvrzení o přijetí, jsou studenti informováni o umístění. Tyto detaily především závisí na době podání přihlášky zde v ČR. Pokud student odevzdá přihlášku již na podzim, očekává se umístění již začátkem roku (v předešlých letech jsem u některých studentů obdržela umístění již začátkem prosince!).

Zároveň bych zde chtěla zdůraznit, že hostitelské rodiny nejsou nijak finančně ohodnoceny, nemají žádné daňové úlevy a veškeré náklady, které mají s hostěním studenta kryjí čistě a pouze z vlastních zdrojů a to dobrovolně. Americká populace je vedena k dobrovolné pravidelné činnosti a právě touto cestou se některé rodiny snaží pomoci a umožňují tak našim studentům neocenitelné zkušenosti a zážitky i za cenu ztráty vlastního soukromí a pohodlí.

V případě, že student odevzdá přihlášku později (termín uzávěrky je každoročně odlišný, nicméně většinou se přihlášky na studium v USA odevzdávají do poloviny dubna), dá se očekávat umístění během června – srpna. Každopádně studenti ani rodiče nemusí mít obavy, CCI s.r.o. zastoupená mojí osobou, garantuje umístění a to pro studenty znamená, že nemusí mít obavy, že by se hostitelská rodina nenašla. Tato podmínka je i zmíněna ve smluvních podmínkách.

Poté, co student obdrží umístění a spojí se emailem nebo přes skype s host. rodinou, nastává příprava na odlet. Pro některé studenty je tato doba velmi dlouhá, i 8 měsíců, pro některé velmi krátká (ti, co obdrželi umístění později). Během tohoto času doporučuji domluvit se s americkou rodinou na několika detailech: jaké oblečení si vzít s sebou (na Floridu jiné oblečení než do Montany), zda rodina plánuje delší výlety nebo cesty (hodně rodin jezdí na vánoční svátky ke svým vzdáleným příbuzným, jarní prázdniny cestují atp.), dohodnout se na případných sportovních aktivitách (lyže, snowboard – vzít s sebou nebo půjčit?).

Po příletu do USA je student vždy vyzvednut na letišti hostitelskou rodinou. Po časové adaptaci (1 den) přichází seznámení se s členy domácnosti a chodem rodiny. Vždy je dobré se přímo zeptat na povinnosti (úklid svého pokoje je samozřejmý), domluvit se na praní prádla (většina dětí starších 10 let si pere sama, hostitelská maminka Vám ukáže, jak funguje pračka a sušička, prací prostředky jsou k dispozici!) a dalších aktivitách spojených s chodem domácnosti.

Studenti by měli nabídnout pravidelnou pomoc např. s uklízením myčky, běžných domácích pracích a okolo domu.

Zároveň je dobré se domluvit na další komunikaci týkající se příchodů domů a víkendových aktivit s kamarády a spolužáky (domluvit si odvoz včas, vždy sdělit rodině s kým a kam jdu, kdy se vrátím). Student si musí uvědomit, že hostitelská rodina mu poskytuje veškeré zázemí a otvírá svoje soukromí, proto by student měl respektovat pravidla dané rodiny.

V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů je potřeba, aby student komunikoval a nesnažil se před problémy zavírat dveře. Pro tyto momenty jsem k dispozici 24 hodin denně (konzultace přes email, skype, telefon), popřípadě je vám kdykoli k dispozici i místní koordinátorka (zaměstnanec americké organizace). Všechny problémy, které můžou nastat mají VŽDY řešení a je především na studentech, aby požádali o pomoc přímo rodinu, koordinátorku nebo mne zde v ČR. Z mého pohledu je vždy špatná zkušenost později dobrá zkušenost, nicméně upozorňuji na to, že o pomoc musí požádat student a sám student musí chtít změnu a pro tuto změnu musí chtít něco sám udělat. Právě tyto momenty studenta obohacují a umožňují mu osamostatnit se, naučit se nést důsledky za své chování a díky těmto zkušenostem se správně rozhodovat.

Problémy v americké hostitelské rodině můžou nastat, např. jeden nebo i oba host. rodiče ztratí zaměstnání, člen rodiny vážně onemocní, nastane nepředvídatelná situace a např. se rodina musí přestěhovat do jiného státu USA – toto jsou všechno momenty, které můžou nastat. V tyto chvíle je student v co nejbližší možné době přestěhován do rodiny nové (vždy se nejdříve hledá rodina ve spádové oblasti školy, kterou student navštěvuje). Pro tyto nelehké chvíle je k dispozici i psychologická pomoc ze strany poradce vysílající organizace a samozřejmě i moje podpora a častá komunikace se studentem i rodiči zde v ČR. Každá z těchto situací se řeší velmi individuálně a vždy s ohledem na psychiku a pohodu studenta.

Většina studentů prožije rok s novými rodiči velmi kladně a naopak se tak sblíží a vytvoří si taková pouta, že je pro obě dvě strany velmi náročné se po roce soužití rozloučit. Zůstávají pak přáteli i nadále, navzájem se navštěvují a student tak získá další rodinu v USA (já osobně se již 18 let se svojí hostitelskou rodinu vídám minimálně 2x do roka, považuji je za své rodiče a oni mě za jejich dceru, moje děti jsou jejich vnoučata...).

 

Koordinátorka + vysílající organizace

Koordinátor/ka je zaměstnanec vysílající organizace, který má na starosti prvotně výběr vhodné rodiny a školy v USA a zároveň po dobu školního roku se stará o své studenty ve své lokalitě. Většinou je v dané lokalitě okolo 5-20 zahraničních studentů (CCI neumísťuje do jedné školy 2 studenty z ČR). Po tuto dobu sleduje jejich adaptaci, minimálně 5x do roka organizuje jednodenní nebo víkendové výlety do širšího okolí (pamětihodnosti, větší města, divadlo, sportovní akce atp), při kterých s jednotlivými studenty probírá jejich zkušenosti, problémy, postřehy a případně radí, jak dané komplikace řešit.

Všem studentům doporučuji být jak s host.rodinou, tak i s koordinátorkou velmi upřímní – slušně ale na rovinu vysvětlit případný problém a snažit navrhnout řešení. Svým studentům také doporučuji, pokud s koordinátorkou cokoli řeší, aby mi zaslali kopii emailu nebo přepis daného problému a jak se daří situaci napravit.

Vysílající organizace je společnost, která je většině případů neziskovou společností a poskytuje možnost studentům studium na středních školách v USA. Tyto společnosti jsou dotovány ze soukromích zdrojů sponzorů, popřípadě se tyto organizace věnují i jiné činnosti, která na účely středoškolských výměn dané organizaci získávají prostředky. Většina z poplatků, kterou zde v ČR rodiče zaplatí, tak putuje především na kontrolu hostitelských rodin (koordinátorka, výpisy z trestních rejstříků – které jsou v USA v řádech stovek USD; kontrola hostitelských rodin, celková organizace programu, poplatky SEVIS atd.).

Podmínkou pro získání víza J/F je zprostředkované studium pomocí jedné ze 17 vysílajících organizací, které jsou akreditované americkou vládou. Žádný ze studentů nesmí na americké veřejné škole studovat v rámci víza J bez vysílající organizace, která právě zaručuje vhodnost hostitelské rodiny, řeší případné problémy, monitoruje studenta během školního roku, informuje rodiče / agenturu v ČR o průběhu programu, zajišťuje veškerou péči a bezpečnost.

Znovu upozorňuji, že hostitelské rodiny nejsou nijak odměňovány ani nemají žádné daňové úlevy, i proto to jsou vždy lidé, kteří mají o hostění zájem a náležitě se studentům věnují.

 

Zdravotní pojištění + zdravotní stav studenta

Student musí být po celou dobu studijního pobytu v USA zdravotně připojištěn. CCI toto zdravotní pojištění nabízí a v případě, že toto pojištění zvolíte (zcela doporučuji), můžete si být jistí, že veškerá péče týkající se aktuálních onemocnění nebo úrazů bude hrazena z tohoto pojištění. Výlohy za zdravotní péči a léky jsou v USA velmi vysoké, proto je vždy lepší co nejdříve navštívit lékaře a nekupovat volně dostupné léky (volně prodejných léků je nepřeberné množství včetně antibiotik, ale jsou velmi drahá).

V případě nemoci je potřeba si promluvit s hostitelskou rodinou a případně koordinátorkou, které zdravotní zařízení je vhodné navštívit (ze zkušeností ví, kde a jaká je péče). Zcela nedoporučuji nechávat vše na poslední chvíli. V případě návštěvy emergency room (noční pohotovost) s angínou nebo podobnými problémy vás i přes pojištění bude tato návštěva stát 250USD jako spoluúčast (za nevyužití běžné denní péče). V případě jakýchkoli úrazů, operací a následné fyzioterapie je pro vás k dispozici zdravotní péče, která je hrazená z pojištění. Neváhejte s návštěvou nemocnice a konzultujte veškeré zdravotní problémy se svými hostitelskými rodiči.

Zdravotní pojištění se nevztahuje na nemoci, alergie a stavy, které předcházely příletu do USA (pooperační stavy a nutné fyzioterapie, léky na alergie, předpisy na kontaktní čočky a brýle, preventivní zdravotní péče a očkování).

Kontaktní čočky jsou v USA pouze na předpis a je nutná návštěva lékaře, proto studentům, kteří potřebují kontaktní čočky, doporučuji si vzít zásobu na celý rok (vodní roztoky jsou v prodeji kdekoli volně).

Pro studijní pobyt v USA se předpokládá, že student nemá žádná výrazná onemocnění a omezení. Avšak i určité výjimky jsou možné. Každý případ se řeší vždy individuálně a máme zkušenosti i se studenty epileptiky, studenty s cukrovkou, po operacích, s alergiemi, astma atp. Kontaktujte nás pro případnou konzultaci.

Všem studentům radím, aby si s sebou vzali základní lékárničku s běžnými léky, aby je nemuseli v USA kupovat – např. léky na kašel a rýmu, horečku, atp. Pamatujte, že hostitelská rodina je zde od toho, aby studentovi v případě jakýchkoli problémů pomohla a poradila. Zároveň se očekává, že student nebude požívat žádné léky, aniž by informoval rodinu.

 

Chování, adaptace, zákazy, podmínky

Student, který absolvuje roční středoškolské studium v USA Program J1 nebo Program F, musí dodržovat základní pravidla slušného chování a zároveň i podmínky vysílající organizace (tyto podmínky stanovuje americká vláda, která každoročně určuje kvótu zahraničních studentů v zemi). Zásady slušného chování není nutné snad zmiňovat, je dobré vždy myslet na to, že jste v cizí zemi a spousta situací pro vás bude novinkou. V rámci hostitelské rodiny je mít dobré na mysli vždy a za vše poděkovat, když o něco žádáte, tak poprosit, slušně se zeptat – vždy bude velmi kladně ohodnoceno a hostitelská rodina se vám buse snažit vyjít vstříc!

Co se týče zákazů, kterých vám může přijít mnoho, je v USA jedno hlavní pravidlo – zákazy jsou tu od toho, aby se dodržovaly a ne porušovaly. Mluvím zde hlavně o dodržování zákonů USA (zákaz užívání alkoholu do 21 let, užívání drog a kouření), zákaz řízení motorového vozidla (zejména kvůli bezpečnosti studentů; tento zákaz se zdá mnoha studentům jako nepřiměřený, jelikož každý student nad 16 let v USA řídí a většinou i vlastní své vlastní auto; ale vysílající organizace a americká vláda přitom především myslím na bezpečnost studentů a proto je nutné toto dodržovat). Věřte mi, že doprava do školy školním autobusem je také běžná a pokud se seznámíte (nejlépe při sportech a mimoškolních aktivitách) s dalšími americkými studenty, rádi se pro vás ráno zastaví a opět vás po škole dovezou jejich autem domů.

Jednou z dalších podmínek studia v rámci víza J/F je i dobrý studijní prospěch – student by neměl mít horší známku než za C (3), což není nic složitého, již jsme zmiňovala domácí přípravu a případné testování. Nicméně pokud se studentovi nezadaří a opravdu jeho výsledek z daného předmětu za dané období odpovídá za D (4), dostane od školy a vysílající organizace upozornění a čas na nápravu (většinou 2-3 týdny). V tomto opravném období je dobré zajít za vyučujícím daného předmětu a domluvit si individuální konzultace, požádat své spolužáky o pomoc a vyvinout co největší snahu ke zlepšení známky. V případě, že student neprojeví žádnou snahu ke zlepšení známek a zhoršení i nadále pokračuje i v ostatních předmětech, je již zcela na kompetenci školy, jak se k celému problému postaví – většinou důrazným upozorněním a v nejhorším případě vyloučením ze školy (v ten moment, studentovi končí studentské vízum a je povinen do 3 dnů opustit USA).

Nicméně za celou dobu vysílání studentů do USA (posledních 20 let, přes 1000 studentů) se tato situace nestala a i ti studenti, kteří doposud vše brali na lehkou váhu a studiu se nevěnovali, vyvinuli to největší úsilí a známky si vylepšili, tzn. že žádný ze studentů nebyl ze školy vyloučen na základě nevyhovujících známek. Pouze pro představu studentů a rodičů, americká střední škola nedostává od americké vlády nebo státu žádné dotace na roční pobyt studenta na své škole. Je to pouze dobrá vůle školy (a celého představenstva školy, složeného z vedení školy, rodičů a členů magistrátu daného města) studenty na své škole umístit a přibližná cena školního roku jednoho studenta se pohybuje okolo částky 15 000 USD. Tuto částky musí sama škola vyčlenit na chod dané osoby.

Student by se tedy mohl celý školní rok brát tak, že dostal stipendium na dané škole v této částce. Z tohoto důvodu chce i škola po svých zahraničních studentech určité podmínky – výsledky ve studiu a nepožaduje na své škole ty žáky, kteří se studiu nevěnují a považují svůj pobyt za „jedny velké prázdniny“.

 

Kapesné + výlety

Kapesné slouží na drobné útraty typu vstupenka do kina, nákup sešitů či oběd při výletu s kamarády. Nákup osobní drogerie atp. Většině studentů postačí částka mezi 150-300 USD za měsíc, nicméně tato částka je zcela orientační. Je spousta studentů, kterým postačí 100 USD/měsíc a jsou studenti, kterým nestačí 500 USD/měsíc. Vše záleží i na tom, jak hodně jsou studenti zvyklí utrácet doma.

Kapesné slouží na úhradu obědů ve škole (formou předplacené karty, na výběr ze 3 jídel, cena jídla cca 2,5 USD).

Školní jídelna / bufet je na středních školách v USA otevřen již od 7 hodin ráno do pozdních odpoledních hodin a mimo obědy si zde student může zakoupit nejenom oběd, ale i snídani (jogurty, cereálie, mléko, pečivo, ovoce; tak i odpolední svačinu-sendviče, pochutiny, ovoce, pizza atd). Pokud si student chce svoje kapesné šetřit a neutrácet za obědy, nic mu nebrání v tom, si oběd / svačinu připravit z domu a ve škole si dané jídlo ohřát (mikrovlnné trouby jsou k dispozici).

Hostitelská maminka ani tatínek svačiny připravovat nebude a je zcela na studentovi, jak se k situaci postaví a postará. Hostitelská rodina je vždy náležitě zásobena, aby si student mohl danou svačinu nebo oběd s sebou do školy připravit.

Kapesné neslouží na nákupy potravin (běžných, které jsou určeny pro běžnou spotřebu všech členů domácnosti), vstupného při výletech nebo příspěvek na benzín! Student je součástí hostitelské rodiny a v případě, že ho rodina vezme na výlet (jednodenní), je samozřejmé, že za něj platí oběd a vstupné. Opakem bývají plánované velké dovolené nebo výlety (atrakce), kdy hostitelská rodina s předstihem oznámí možnost návštěvy dané akce (koncert, sportovní utkání, zábavní park) a předem studentovi sdělí, že je zde možnost návštěvy dané lokality a za určitých finančních podmínek (vstup na koncert 100 USD, sportovní utkání 60 USD, zábavní park 50 USD) a je zcela na studentovi, zda si může ze svého kapesného danou událost dovolit či ne. Na druhou stranu z mé zkušenosti vysílání studentů se tato situace stává velmi zřídkakdy a hostitelská rodina většinou studenta pozve na danou akci a zároveň i počítá s tím, že za něj veškeré vstupné uhradí.

Stejně tak i plánování dovolených o svátcích – většina hostitelských rodin minimálně 1x za rok letí na výlet a již předem ví, že letenka se bude pohybovat okolo cca 500 USD. Je zcela na studentovi, jak se s rodinou domluví a zda je ochoten (ze svého kapesného nebo po domluvě s rodiči v ČR) přispět na daný výlet nebo se dané akce neúčastní (v tento moment je většinou ubytován u své koordinátorky nebo u příbuzných rodiny v místě bydliště). Za posledních 5 let studenti se svými rodinami navštívili velmi exotická a vzdálená místa, Hawaii, Karibik, Venezuela, Brazílie, Antarktida, Kanada, ostatní státy v USA, Jihoafrická republika a jiné, a ve většině případů vše hradila hostitelská rodina. Upozorňuji pouze, že na vycestování z USA je nutný souhlas vysílající organizace a potvrzený formulář DS 2019 pro tzv. multiple entry (vícenásobný vstup). V případě jakýchkoli cest mimo USA jsou s dostatečným předstihem vždy informováni rodiče zde v ČR a je nutný jejich písemný souhlas s vycestováním.

Finanční prostředky na kapesné je vhodné vkládat přímo na bankovní účet zde v ČR a vybírat je jednou za měsíc pomocí platební karty (VISA, MASTERCARD). Doporučuji si zajistit u své platební karty 1 výběr hotovosti v zahraničí zdarma. Platby kartou jsou v USA zcela běžné a i dolarové položky je možné platit kartou. Hotovost je potřeba zřídkakdy.

 

Počítač / mobilní telefon

Většina studentů si v dnešní době nedokáže představit vycestovat bez svého mobilního telefonu a počítače. Mobilní telefony v USA fungují na jiné frekvenci než po Evropě (v Evropě 900 a 1800 Mhz; v USA 1900 Mhz), proto je nutné zkontrolovat daný přístroj, zda bude kompatibilní s danou sítí. Většina studentů ponechá český mobilní telefon doma a v USA si zakoupí mobilní telefon nový (v USA většina telefonů nefunguje na bázi sim karet). S výběrem a koupí mobilního telefonu zajisté pomůže hostitelská rodina.

Co se týče počítače, tak školy i hostitelské rodiny jsou dostatečně vybaveny a není tedy nutné si s sebou brát svůj osobní počítač. Pro případ, že si nejste jistí, je dobré se domluvit se svojí hostitelskou rodinou. Wifi je poskytována v každé rodině.

Studentům nedoporučuji kontaktovat svoji rodinu a přátele v ČR více jak 1x za týden. Častý kontakt s češtinou narušuje adaptaci do angličtiny a zbytečně tak prodlužuje čas, kdy je student schopen vnímat angličtinu bez překládání. Stejně tak i čtení českého textu se nedoporučuje. Studentům v žádném případě nedoporučuji používat překladové slovníky (pouze výkladové).

 

Oblečení / výbava s sebou

Oblečení je v USA mnohem levnější než zde v ČR (především nákupy na internetu jsou jednoznačně levnější, případně obchodní domy typu Marshalls, Walmart atp.) a proto studentům nedoporučuji si sebou brát velkou zásobu. Vše záleží také na místě pobytu; student, který letí na Floridu, s sebou bude potřebovat především trička, kraťasy, žabky, jedny kecky, jedny dlouhé jeans, mikinu a jednu slabší bundu; oproti studentovi, který poletí do Montany – přidejte zimní bundu, čepici, rukavice, zimní boty, svetr a šálu. Samozřejmě i záleží na sportovních aktivitách daného studenta (někteří studenti jezdí s rodinou na lyže, po domluvě si s sebou vybavení většinou půjčí nebo zakoupí nové – cena přepravy do USA je kolikrát stejná, jako cena zakoupení např. lyží/snowboardu). Věci osobní hygieny jsou dostupné ve velké míře všude (i na benzínových pumpách) a jsou i levnější, než zde v ČR.

Služby v USA (kadeřník, manikúra a pedikúra, kosmetické a masérské služby, nepředepsaná fyzioterapie zdravotním personálem) jsou mnohonásobně dražší a proto tyto služby je nutné zvážit dle jejich potřeby a dostupnosti finančních možností studenta (zástřih v kadeřnickém studiu od 50USD, doplnění gelových nehtů od 25USD, fyzioterapie 100USD/hod, masáž od 50USD atp.).

Máte další konkrétní dotazy? Neváhejte mne kdykoli kontaktovat!  info@akcevpohode.cz

 
TOPlist